Faillissementen in oktober 2016 stabiel

Faillissementen in oktober 2016 stabiel

Afgelopen maand zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in de maand ervoor, zo meldt het CBS. De cijfers zijn over de maanden oktober en september van 2016 gelijk gebleven. In het grotere geheel is sprake van een daling. Het aantal faillissementen bereikte haar hoogtepunt in mei 2013, waarna dit aantal gedaald is tot september van 2015. In de daaropvolgende periode tot augustus 2016 is er sprake geweest van een wisseling tussen stijgen en dalen. Wel is het aantal faillissementen in 2016 lager dan in 2015.

De sector handel kende deze maand verreweg de meeste faillissementen, namelijk 62, wat 22% is van het geheel (280 voor de maand oktober). De sector financiële dienstverlening nam 14% voor haar rekening, met 40 faillissementen. Wel behoren de handel en financiële dienstverlening tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Daarom dienen deze cijfers enigszins afgezwakt te worden. De bedrijfstak met relatief gezien de meeste faillissementen was de horeca (16 faillissementen, 5% van het totaal).

Reacties zijn gesloten.